Tag Archives: badania PISA

Badanie PISA

14 marca 2012r. uczniowie klas III wzięli udział w badaniu PISA.

Do badania wylosowanych zostało niespełna 400 gimnazjów (w tym naszeJ)
i szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych) z wszystkich województw.

PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.

Program PISA powstał w 1997 roku. Bada umiejętności i wiedzę ważną
z perspektywy wyzwań, przed jakimi 15-latkowie staną w swym dorosłym życiu.

Narzędzia badawcze ukierunkowane są na zbadanie umiejętności praktycznego kojarzenia i wykorzystania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Założeniu temu towarzyszy odwołanie do idei „kształcenia ustawicznego” – motywacji
i postaw sprzyjających samodzielności w zdobywaniu dalszej wiedzy.

W badaniu PISA wyróżniono trzy podstawowe dziedziny:
-czytanie i interpretacja (ang. reading literacy),

– matematyka (mathematical literacy),

 – rozumowanie w naukach przyrodniczych (scientific literacy).

Badanie realizowane jest regularnie co trzy lata, począwszy od 2000 r.
W każdym z kolejnych badań szczególny nacisk jest położony na zbadanie jednej dziedziny.

Każdy z uczniów biorących udział w badaniu wypełnia zeszyt testowy zawierający zadania z pytaniami. Następnie uczniowie wypełniają kwestionariusz. Osobny kwestionariusz jest wypełniany przez dyrektora szkoły
i (od 2003 roku, w większości krajów) rodziców ucznia.

Pierwsze badanie PISA zrealizowano w 2000 roku: objęło ono 265 tys. uczniów
z 32 krajów, w tym 28 krajów OECD.
W PISA 2003 wzięło udział 42 krajów (ponad 275 tys. uczniów), w tym wszystkie kraje OECD. W badaniach PISA 2006 uczestniczyło 56 krajów, natomiast PISA 2009 badało uczniów z 64 krajów.

Rozumowanie w naukach przyrodniczych

Najlepsze wyniki zanotowano w następujących krajach:

PISA 2003

PISA 2006

PISA 2009

1. Finlandia 548
2. Japonia 548
3. Hongkong 539
4. Korea Płd 538
5. Liechtenstein 525
6. Australia 525
. Polska
1. Finlandia 563
2. Hongkong 534
3. Kanada 534
4. Tajwan 532
5. Estonia 531
6. Japonia 531
23. Polska 498
1. Szanghaj 575
2. Finlandia 554
3. Hongkong 549
4. Singapur 542
5. Japonia 539
6. Korea Płd 538
19. Polska 508

Matematyka

Najlepsze wyniki zanotowano w następujących krajach:

PISA 2003

PISA 2006

PISA 2009

1. Hongkong 550
2. Finlandia 544
3. Korea Płd 542
4. Holandia 538
5. Liechtenstein 536
6. Japonia 534
24. Polska 490
1. Tajwan 549
2. Finlandia 548
3. Hongkong 547
4. Korea Płd 547
5. Holandia 531
6. Szwajcaria 530
25. Polska 495
1. Szanghaj 600
2. Singapur 562
3. Hongkong 555
4. Korea Płd 546
5. Tajwan 543
6. Finlandia 541
25. Polska 495

Czytanie i interpretacja

Najlepsze wyniki zanotowano w następujących krajach:

PISA 2000

PISA 2003

PISA 2006

PISA 2009

1. Finlandia 546
2. Kanada 534
3. Nowa Zelandia 529
4. Australia 528
5. Irlandia 527
6. Hongkong 525
24. Polska 479
1. Finlandia 543
2. Korea Płd 534
3. Kanada 528
4. Australia 525
5. Liechtenstein 525
6. Nowa Zelandia 522
16. Polska 497
1. Korea Płd 556
2. Finlandia 547
3. Hongkong 536
4. Kanada 527
5. Nowa Zelandia 521
6. Irlandia 517
9. Polska 508
1. Szanghaj 556
2. Korea Płd 539
3. Finlandia 536
4. Hongkong 533
5. Singapur 526
6. Kanada 524
15. Polska 500

PISA 2012 w Polsce, tak jak w poprzednich latach, prowadzi Instytut Filozofii
i Socjologii PAN na zlecenie MEN.
Informacje o programie PISA znajdują się na stronie Instytutu (www.ifispan.waw.pl) oraz OECD (www.pisa.oecd.org).


Reklamy

Możliwość komentowania Badanie PISA została wyłączona

Filed under Z życia szkoły