O szkole

Historia szkoły zaczyna się wraz z wprowadzeniem reformy oświaty i powołaniem gimnazjów w Polsce. Szkoła zaczęła swą działalność od 01.09.1999r. Wtedy jeszcze obejmowała trzy budynki. Pierwsze klasy gimnazjum mieściły się przy szkołach podstawowych w Radawnicy, Stawnicy i Górznej. Pierwszym dyrektorem został pan Krzysztof Pietrzyk. Niełatwo było zintegrować całą społeczność szkolną, ale młodzież spotykała się przy okazji turniejów sportowych, gimnazjady i uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Kolejne trzy roczniki gimnazjalistów uczyły się w takich warunkach i z niecierpliwością czekały na nową piękną szkołę, której budowę rozpoczęto w 1999r.

W końcu, we wrześniu 2002r, nastąpiło uroczyste otwarcie nowego obiektu. Młodzież pożegnała swoje ,, stare podstawówki i rozpoczęła naukę w budynku obecnego gimnazjum. To była duża radość dla wszystkich: duże klasy, przestronne korytarze, szatnia, świetlica, piękna aula, stołówka. Obecnie wyczekujemy tylko hali sportowej, choć ogromnie lubimy boisko Orlik, które na razie rekompensuje nam brak sali gimnastycznej.

Boisko powstało w roku szkolnym 2006/2007 , korzystają z niego na zmianę gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej.
W maju 2008r. doszło do zmiany na stanowisku dyrektora placówki, funkcję tę objęła pani Jolanta Rusinowska. Szkoła ciągle poszerza swa bazę dydaktyczną, stwarzając godne i przyjazne warunki uczenia się i dorastania przebywającej w szkole młodzieży. Bieżący rok szkolny 2011/2012, ukończy już trzynasty rocznik absolwentów, który doświadczenia nabyte w naszej szkole przeniesie dalej w swój dorosły świat.

W roku szkolnym 2013/2014 został utworzony Zespół Szkół nr1 w Radawnicy, w którego skład weszły Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy i Publiczne Gimnazjum nr1 im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy.  Stanowisko dyrektora objęła pani Małgorzata Wojtkiewicz.

Reklamy