Dokumenty

Rekrutacja uczniów:

ZARZĄDZENIE,

Zał. nr 1. Zgłoszenie dziecka do gimnazjum

Zał. nr 2. Wniosek o przyjęcie gimnazjum,

Zał. nr 3- oświadczenia

Regulamin świetlicy: plik do pobrania

Statut szkoły: plik do pobrania

Rozkład jazdy autobusów: plik do pobrania

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016: plik do pobrania

Program profilaktyczno – wychowawczy: plik do pobrania / plik do pobrania

Wewnątrzszkolne zasady oceniania WZO – plik do pobrania

Ubezpieczenie:

Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody

Ogólne warunki ubezpieczenia edu plus III 2016

Roszczenie edu plus

Sposoby zgłaszania zdarzeń

Tabela świadczen ZS Radawnica

Tekst hymnu szkoły: plik do pobrania

Wymagania edukacyjne:

BIOLOGIA-wymagania szczegółowe klasa II

BIOLOGIA-wymagania szczegółowe klasa III

BIOLOGIA – wymagania szczegółowe klasa I

BIOLOGIA-wymagania ogólne klasa I,II,III

JĘZYK ANGIELSKI -WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I

JĘZYK ANGIELSKI – WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa II

JĘZYK ANGIELSKI -WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III

wymagania-edukacyjne-chemia-2

wymagania-edukacyjne-chemia-1

wymagania-edukacyjne-chemia-3

wymagania-edukacyjne-fizyka-3

wymagania-edukacyjne-fizyka-2

wymagania-edukacyjne-fizyka-1 

JĘZYK NIEMIECKI – Wymagania na poszczególne oceny w klasie I

JĘZYK NIEMIECKI – Wymagania na poszczególne oceny w klasie II

JĘZYK NIEMIECKI – Wymagania na poszczególne oceny w klasie III

Wymagania matematyka 1

Wymagania matematyka 2

Wymagania matematyka 3

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE – WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAJĘCIA TECHNICZNE – WYMAGANIA EDUKACYJNE

PLASTYKA – WYMAGANIA EDUKACYJNE

INFORMATYKA – WYMAGANIA EDUKACYJNE

MUZYKA – WYMAGANIA EDUKACYJNE

GEOGRAFIA – Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI Klasa I – WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI Klasa II- WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI Klasa III- WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wymagania – wychowanie fizyczne

Reklamy