Ogłoszenie

flaga-usa

Komentowanie nie jest możliwe

Listopad 23, 2014 · 8:00 pm

Sukcesy naszych uczniów

Dwoje uczniów Publicznego Gimnazjum
nr 1 im. M. Kopernika w Radawnicy osiągnęło 
w październiku dwa znaczące sukcesy w konkursach przyrodniczych  o zasięgu regionalnym.

Uczennica klasy III b – Maria Brewka podjęła niełatwe wyzwanie napisania pracy o pomnikach przyrody oraz okazach, którym powinien zostać nadany status pomnika w swoim najbliższym otoczeniu.  Konkurs ,, Pomniki przyrody w polskich zespołach pałacowo- parkowych” zorganizowało Muzeum Ziemiaństwa
w Dobrzycy, Zespół Pałacowo- Parkowy.
Obejmował on swoim zasięgiem całe województwo wielkopolskie. Uczennica dzięki mrówczej pracy odkryła 10 takich pięknych, unikatowych drzew
w parku dworskim w Radawnicy. Wszystkim okazom poświęciła odrębny opis. Drzewa wymagały szczegółowych pomiarów
i dokładnej charakterystyki.

marysia

Swoją pracę badawczą rozpoczęła latem tego roku i poświęciła znaczną część wakacji na jej dokończenie. Marysia uzyskała za swą pracę wysoką  II lokatę. 20 października odbyło się uroczyste wręczenie nagród w pałacu w Dobrzycy. To piękne miejsce na mapie Wielkopolski. Gratulujemy Marysi i cieszymy się, że jej praca jeszcze raz udowodniła tezę, iż często w najbliższym otoczeniu kryją się prawdziwe skarby natury, trzeba tylko uważnie szukać. Marysię wspierali nauczyciele gimnazjum: pan Jakub Słubik czuwał nad jakością zdjęć, pani Dorota Piszczek sprawowała opiekę merytoryczną.

jabko

Uczeń tej samej klasy Bartosz Jabłoński wykazał się ogromną wiedzą w VII Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Konkurs, którego nadrzędnym celem jest propagowanie wiedzy ekologicznej i zrozumienie złożonej struktury świata przyrodniczego  składał się z dwóch etapów. 7 października
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie odbył się etap powiatowy. Bartosz zajął III miejsce  w kategorii szkół gimnazjalnych. 15 października odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji w Starostwie Powiatowym w Złotowie. Następnie,
21 października w Pile odbył się finał ponadpowiatowy zorganizowany przez starostów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko- trzcianeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego.
Bartosz otrzymał wyróżnienie tego etapu konkursu.  Serdecznie mu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Opiekę dydaktyczną nad uczniem sprawowała pani Joanna Schulz.

DSCN1539 DSCN1543 DSCN1544

Komentowanie nie jest możliwe

Filed under Z życia szkoły

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2014

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy odbyły się  07 listopada.

Rozpoczęła je uroczystość o godzinie 9.00.  Zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum przygotowali  wspólnie montaż słowno- muzyczny. Ze względu na ważne rocznice powstań narodowych obchodzone w tym roku, myślą przewodnią całego dnia  był ,, Polski czyn powstańczy”. Młodzież w bardzo wzruszający i sugestywny sposób  przedstawiła losy naszego kraju od rozbiorów, poprzez powstania, walkę dzieci  o zachowanie języka polskiego
w szkołach aż do Powstania Warszawskiego. W montażu wykorzystano dramę, śpiew, taniec , recytację. We wszystkich tych formach uczniowie ujawnili swój duży talent i swobodę wyrazu. Szkołę zaszczyciło swoją obecnością wielu gości. Wśród nich: wójt Gminy Złotów Piotr Lach , który skierował do wszystkich krótkie przemówienie związane z ideą Święta, przewodniczący Rady Gminy- Sławomir Czyżyk, radni Gminy Złotów, sołtysi miejscowości uczniów szkoły,
proboszcz parafii Radawnica ks. Adam Andrzejczak,  rodzice, panie bibliotekarki z gminnej biblioteki, pani higienistka, panie opiekunki i kierowcy szkolnych autobusów, słowem, uroczystość stała się udziałem całej radawnickiej społeczności szkolnej.

  Wcześniej, w szkole  został ogłoszony konkurs na plakat pod hasłem ,, Portret polskiego powstańca”. Wpłynęło 12 prac. Konkurs ujawnił skrywane talenty rysunkowe kilkorga uczniów. Przyznano miejsca:

Miejsce I – kl. IV, Vb ( szkoła podstawowa), kl. II b ( gimnazjum)

Miejsce II – kl. VI, Va ( szkoła podstawowa), kl. Ia, IIa ( gimnazjum)

Miejsce III- kl. Ib, III a – gimnazjum

  Druga część obchodów miała charakter rywalizacji sportowej pod hasłem ,, Sprawni jak żołnierze”. Uczniowie wzięli udział w 4 konkurencjach sprawnościowych. Tu miejsca rozłożyły się następująco:

  Miejsce I – kl. VI ( szkoła podstawowa), klasy III ( gimnazjum)

Miejsce II- klasy IV ( szkoła podstawowa), klasy I ( gimnazjum)

Miejsce III – klasa V  ( szkoła podstawowa), klasy II ( gimnazjum)

   Wszystkie klasy za swój wkład w uroczystość  otrzymały od p. dyrektor Małgorzaty Wojtkiewicz pamiątkowe dyplomy
i cukierki.

    Po obchodach szkolnych, zgodnie z kilkuletnią tradycją, pani Mariola Gliniecka udała się z grupą uczniów klasy VI
do Grudnej w celu  zapalenia zniczy, postawienia kwiatów na pomniku żołnierzy poległych w Grudnej w 1945r.
Szkoła Podstawowa sprawuje stałą opiekę nad tym pomnikiem, porządkuje oraz odwiedza grób w ważne święta państwowe. Święto Niepodległości  jest  najważniejszą okazją w roku, by upamiętnić tych, co ,,na stos położyli swój życia los”

 Organizatorami tegorocznych obchodów było kilkoro nauczycieli: p. Mariola Gliniecka, p. Dorota Piszczek, p. Jolanta Szczygieł, p. Beata Buczek,  p. Jakub  Słubik, p. Marek Wiśniewski.

IMG_6520

Komentowanie nie jest możliwe

Listopad 8, 2014 · 5:19 pm

NOC KINOWA 2014

IMG_6165A

„Noc filmowa” – 17.10.2014r.

Spotkanie integracyjne kl. Ia, Ib i IIa

 

W dniu 17 października uczniowie kl. Ia, Ib oraz IIa uczestniczyli wraz z wychowawcami w spotkaniu integracyjnym połączonym z dyskoteką szkolną i nocnym seansem filmowym. Pomimo deszczowej pogody każdy mógł skosztować pieczonych kiełbasek oraz pizzy. Po zabawie, seansie filmowym i odpoczynku uczniowie nad ranem zostali odebrani przez rodziców i zadowoleni wrócili do domów.

Opiekę nad uczniami sprawowali p. Alicja Gondek-Sawa, p. Kornelia Jach-Słonka oraz
p. Jakub Słubik.

Komentowanie nie jest możliwe

Październik 27, 2014 · 10:38 pm

Wrześniowy apel szkolny zorganizowany przez klasę IIIa

IMG_5369a

Komentowanie nie jest możliwe

Październik 26, 2014 · 4:43 pm

Konkursy kuratoryjne

W szkołach odbywają się już szkolne etapy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
W październiku, w naszym gimnazjum,  niektórzy uczniowie zakwalifikowali się do etapów rejonowych.
W konkursie chemicznym aż troje uczniów osiągnęło ten sukces:

Bartosz Jabłoński ( kl. III b), Maria Brewka ( kl. III b), Wiktoria Futerska ( kl. II b).

W konkursie historycznym jedna uczennica- Wiktoria Futerska ( kl. II b).

Serdecznie im gratulujemy! Przed nimi jeszcze dużo pracy, życzymy więc dalszych sukcesów!

Komentowanie nie jest możliwe

Filed under Z życia szkoły

Dzień Edukacji Narodowej

IMG_5927

Komentowanie nie jest możliwe

Październik 17, 2014 · 11:37 am